Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Dare to Care: festivaler för samtycke

De senaste åren har sexuella ofredanden på festivaler fått stor medial uppmärksamhet. Svensk Live har tillsammans med polisen, RFSU och Länsstyrelserna genomfört ett grundläggande arbete för att öka tryggheten och säkerheten på festivaler. Inom detta projekt kommer Svensk Live att ta nästa steg för att skapa förändring. Dels ska kunskap utvecklas för all personal som arbetar på festivaler, samt att man kommer att bedriva ett publikinriktat arbete för att nå ut med frågor om samtycke, ömsesidighet, att vara aktiva åskådare och våga agera.


Detta ska hända i projektet

Utbildning för personer som arbetar på festivaler och konserter, utbildning av informatörer, framtagande av metodmaterial, kommunikationsinsatser, med mera.

 

 

 


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar, genom att nå ut till en stor målgrupp, till att motverka sexuella övergrepp i hela samhället.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i oktober 2020

För mer info: http://www.svensklive.se/