Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Data för demokrati

Vi lever i en alltmer konfliktfylld och orolig tid. Negativa attityder gentemot minoriteter och flyktingar politiseras och stödet för nationalistiska partier ökar, både i Sverige och internationellt. Globalt syns en trend där utrymmet för demokrati och ett fritt civilsamhälle krymper. Tecknen syns även i Sverige. Det ställer civilsamhället och i förlängningen vår demokrati inför en stor utmaning. Expo startade med bakgrund i denna analys projektet: Data för demokrati.

I detta projektet vill Stiftelsen Expo rusta det svenska civilsamhället med ett mer strategiskt sätt att möta det ökade hotet från nationalistiska och auktoritära politiska krafter.

Projektet stöttas med 2 998 000 sek


Vad händer i projektet?

I maj lanserades rapporten ”Kampen om värderingarna” och plattformen datafördemokrati.se där både projektet och resultaten från attitydundersökningen presenteras. Expo har undersökt läget i Sverige genom en stor attitydundersökning där Expo ställer frågor som rör bland annat migration, identitet, politik, kultur, aktuella samhällsfrågor samt utsatthet för rasism. I rapporten presenteras förutom resultaten även ett nytt sätt att se på det politiska landskapet med hjälp av attitydgrupper och ett kartläggningsverktyg. Nästa steg i projektet är en pilottestning av dessa verktyg tillsammans med Röda Korsets ungdomsförbund.


Varför fick projektet stöd?

Genom att skapa en bättre förståelse för det nya politiska landskapet, där sociokulturella frågor som migration och kultur står i centrum för debatten ges civilsamhället nya verktyg som gör att de lättare kan navigera i detta landskap och nå̊ rätt målgrupper med rätt budskap. Kunskapen skapar alltså möjligheter att skräddarsy budskap, avgöra vart och vilka insatser som bör ha störst effekt och vilka frågor som motiverar engagemang och förändringsvilja för att kunna mobilisera för ett mer demokratiskt samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2021 och avslutades i november 2022

För mer info: https://expo.se/