Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Dear planet…

Miljö- och klimatfrågan, en av vår tids ödesfrågor, är en av de mest komplexa frågorna att ta till sig. Det kan leda till såväl stress och ångest som förnekelse och avtrubbning. Därför behövs initiativ som bryter ner frågorna och bidrar till att fler närmar sig, förstår och engagerar sig i problematiken. Det är precis vad Fredens Hus kommer att göra i detta projekt.

Inom ramen för projektet skapas en utställning där besökaren i upplevelsebaserade rum bland annat får lösa moraliska dilemman samt lära sig mer om de globala målen. Målgrupper för utställningarna är främst skolklasser och unga samt andra som vill bygga team eller utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Projektet stöttas med 2 995 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet

Produktion av utställningen och pedagogiska rum med utgångspunkt i Agenda 2030 och De Globala Målen. En game show och ett ”save room” med interaktiva lösningsfokuserade uppgifter.


Därför fick projektet stöd

Genom att utforska nya sätt att närma sig klimatkrisen, skapar Fredens Hus i detta projekt ökade förutsättningar för ett starkt engagemang hos allmänheten.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i december 2020

För mer info: https://www.fredenshus.se