Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Alla behövs – gårdskvällar i Visby

I detta projekt vill Demokrati för Barns Framtid Gotland anordna sex gårdskvällar med musik- och dansuppträdanden, presentationer, grillning och lekar. Presentationerna genomförs av lokala förebilder och kommer knyta an till både Gotlands dåtid och framtid med syftet att skapa nya möten och gemenskap. Gårdskvällarna genomförs i Bingeby och Gråbo och det blir tre tillfällen i vardera grannskap.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 54 000 kr.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att ”fler välkomnas i gemenskaper i grannskapet” i enlighet med Grannskapsinitiativets förändringsteori.


Plats

Visby, region Gotland


Projektets tidsstatus

42%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i september 2024

För mer info: https://demokratiforbarnsframtid.se/