Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Demokratiska arkivet

Arkiven är en del av samhällets kollektiva minne, en förvaltare och förmedlare av information och kunskap, och därigenom en viktig byggsten i en demokrati. Det vi tar för givet idag har människor ägnat sina liv åt att kämpa för. I Folkrörelsearkivet i Västerbottens samlingar finns civilsamhällets historia, samlingar skapade på den enskildes eget initiativ.

I detta projekt vill Folkrörelsearkivet i Västerbotten öppna upp och tillgängliggöra arkiven för en bredare allmänhet, med prioritering på unga och utlandsfödda personer, och genom arkivmaterial öka förståelsen för samhällets utveckling och skapa framtidstro genom insikten om allas möjlighet att kunna bidra till ett bättre samhälle.

Projektet stöttas med 2 085 000 SEK


Detta kommer att hända i projektet

Genom föreläsningar och panelsamtal, workshops och kurser kommer man visa på hur man kan ta del av arkiven och lära sig mer av de berättelserna som där finns om tidigare generationers engagemang som bidragit till hur vårt samhälle ser ut idag. Det kommer även att arrangeras ett större seminarium riktat till kulturarvssektorn i hela Norden för att sprida kunskap och inspirera även våra grannländer.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att tillgängliggöra arkiven för en bredare allmänhet och öka förståelsen för samhällets utveckling, på så sätt lämna bidrag för utbildning och fortbildning.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i januari 2022

För mer info: https://folkrorelsearkivet.se