Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Tage Granit

Det handlar om demokrati

En av de viktigaste politiska frågorna i Sverige idag är den organiserade brottsligheten och de allt yngre personerna som rekryteras in i dessa gäng. På både ledarsidor och debattsidor skrivs det om SiS-hemmens funktion, brister och styrning. Det är på SiS-hemmen de unga som rekryterats av gängen hamnar när rättvisan hinner i kapp. Debatten har belyst bristen på samverkan mellan de olika aktörerna som arbetar med vården av dessa personer men debatten ofta missar är att det är barn det handlar om. Barn som av olika anledningar hamnat fel i livet.

Teater kan ge röst åt de som sällan hörs i samtalen: de dömda och inlåsta, men också socialsekreterare, lärare och frånvarande pappor. Teatern kan med pedagogiskt arbete och föreställningsförmåga ge deltagare och publiken en djupare förståelse för problemens komplexitet. Teatern kan också vara en utgångspunkt för ett samtal mellan olika yrkesroller för att utbyta erfarenheter och för att hitta bättre sätt att samverka runt dessa barn.

I detta projekt vill Tage Granit skapa ett nationellt forum för att diskutera förebyggande åtgärder för att motverka ungdomsbrottsligheten.

Projektet stöttas med 2 100 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – Framtagning av en teaterföreställning inspirerad av erfarenheter från frihetsberövade unga och yrkesrollerna som möter dessa,
  • – Seminarium hålls efter varje föreställning,
  • – Framtagning av rapport om seminarier, intervjuer och enkäter

Varför fick projektet stöd?

Att stärka strukturer som främjar arbetet med att unga människor kommer ur kriminalitet och destruktivt leverne bidrar till ett tryggare och öppnare samhällsklimat för en bred allmänhet. Projektet är en katalysator av detta.


Projektets tidsstatus

37%

Projektet startade i december 2023 och avslutas i maj 2025

För mer info: https://tagegranit.net/#top