Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Det resande demokratilabbet: en vandringsutställning om propaganda och källkritik

Det offentliga samtalet på nätet hotas av odemokratiska krafter och särskilt ungdomar är en måltavla för fake news och propaganda. Så många som fyra av tio lärare upplever dessutom att deras kunskaper i källkritik inte räcker. Arbetets museum kommer i detta projekt att verka för att höja ungdomars kunskap och medvetenhet om vinklade nyheter och informationspåverkan. Med utgångspunkt i metodmaterialet Propaganda och bilders makt, som tagits fram av Statens medieråd, kommer man att producera en vandringsutställning som vänder sig till skolungdomar. En aktiv referensgrupp med ungdomar kommer att vara delaktiga i arbetet. Det tas också fram ett metodmaterial som kan användas av lärare och elever innan, under och efter att de upplevt utställningen.


Detta ska hända i projektet

Vandringsutställning för skolungdomar och pedagogiskt material som kan användas av bibliotekarier.


Därför fick projektet stöd

Genom att ge barn och unga verktyg som stärker deras förmåga till självständiga och oberoende bedömningar av informationskällors trovärdighet, gynnas vårt demokratiska samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i september 2019

För mer info: https://www.arbetetsmuseum.se