Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Education for Democracy in Bosnia and Herzegovina

Arvet efter den etniska rensningen i Bosnien-Hercegovina under kriget på 1990-talet fortsätter att förhindra en hållbar fred. Ett fredsavtal signerades 1995 och även om det innebar ett avslut på direkta fientligheter mellan grupperna i krig så har det inte lett till försoning. Ett av de allvarligaste hindren för försoning är utbildningssystemet i landet. Det bosniska utbildningssystemet har en ”två skolor under ett tak” metod, vilken i praktiken segregerar elever efter etnisk tillhörighet och språk samt gör skillnad på vad eleverna lär sig inom historia och politik. Problemet med detta är att sociala gränser mellan grupperna förstärks snarare än suddas ut med nya generationer, vilket leder till förstärkta stereotyper och ökad polarisering.

I detta projekt vill Auschwitz Institute for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities (AIPG) ge unga i Bosnien-Hercegovina kunskap, värderingar och färdigheter för att motverka diskriminerande beteenden och identitetsbaserat våld och i stället främja en demokratisk samexistens.

Projektet stöttas med 2 050 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – Kartläggning genom konsultationer med rektorer samt intressenter med lokal expertis så som regeringsföreträdare, religiösa ledare och civilsamhällesorganisationer,
  • – Vidareutveckling av en pedagogisk metodologi och stödmaterial till den lokala kontexten, vilken kommer att testas i skolor under ett år,
  • – Implementering av metodologin i skolorna,
  • – Kommunikation, påverkansarbete och planering för långsiktig hållbarhet av metoden

Varför fick projektet stöd?

Avsaknad av våld och hot är en förutsättning för att människor ska kunna fatta fria beslut för egen del och för samhällets utveckling. Det är viktigt att förebygga polarisering och risk för upprepande våldscykler för att stärka möjligheterna hållbar fred. Projektet bidrar till minskad polarisering.


Projektets tidsstatus

23%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i december 2025

För mer info: https://www.auschwitzinstitute.org/