Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Egenmakt genom ungdomsledd gatusport

Libanon har under de senaste fem åren präglats av instabilitet och osäkerhet, bland annat på grund av explosionen i Beiruts hamn 2020 och ett uppror 2019 där ungdomar mobiliserades för att kräva politiska reformer och att den politiska eliten skulle hållas ansvariga för landets välmående. Libanon har också det högsta antalet flyktingar per capita, uppskattningsvis 1,5 miljoner syriska flyktingar och 257 000 palestinska flyktingar, och det finns många faktorer som driver på spänningar mellan dessa grupper och mottagarsamhället. En av dessa faktorer är att det saknas offentliga platser där personer från olika bakgrunder kan mötas i positiva interaktioner.

Ungdomar är den grupp som är minst trolig att ha regelbunden kontakt med någon från en annan nationalitet. Det är viktigt att skapa möten mellan olika grupper i Libanon för att minska spänningar, osäkerhet och våld i landet – särskilt bland ungdomar.

I detta projekt vill GAME Lebanon stärka ungdomars egenmakt och minska spänningar mellan flyktingar och mottagarsamhällen genom idrottsaktiviteter, kulturella aktiviteter och sociala initiativ.

Projektet stöttas med 1 060 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – Utveckling av Game Lebanons utbildningsprogram för volontärer och framtagning av en ny komponent som ger unga kunskap och kompetens inom socialt entreprenörskap och kulturella aktiviteter.
  • – Utbildning av ungdomar mellan 15–25 år, både flyktingar och libaneser, som ungdomsledare,
  • – Utformning och implementering av sociala initiativ på publika platser av ungdomsledarna

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att bygga broar mellan grupper för att minska spänningar som i sin tur är en viktig nyckel för ett starkt demokratiskt samhälle.


Projektets tidsstatus

31%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i juni 2025

För mer info: https://game.ngo/game-lebanon/