Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

EMMAS

I inlandskommunerna i Västerbottens län saknas det idag hållbara alternativ för de som är intresserade av kultur och eget skapande och det saknas mötesplatser för samtal och reflektion kring exempelvis normer, identitet och existentiella frågor. Västerbottens kommun Vilhelmina har varken kulturskola, musikskola eller dans och teatermöjligheter. I de närliggande kommunerna saknas även estetiska gymnasielinjer, estetiska verkstäder eller föreningar med estetisk inriktning vilket i sin tur utarmar möjligheten att ta del av konst och kultur och möjligheten att själv skapa på en stor geografisk yta i Sverige.

I detta projekt vill Emma Ricklunds Stiftelse främja en jämlik tillgång till ett rikt och livskraftigt kulturliv för alla genom att skapa en ny kulturell och social mötesplats, samt ta fram och erbjuda ett antal nya kulturaktiviteter.

Projektet stöttas med 2 210 000 kr


Vad händer i projektet?

Framtagning av ett konstpedagogiskt program och en ny konstverkstad för barn och unga. I samband med dessa aktiviteter även ta fram ett nytt program av föreläsningar, öppet hus, och prova på dagar för äldre i området.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”på annat sätt främja ett allmännyttigt intresse”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2022 och avslutades i februari 2024

För mer info: https://ricklundgarden.com/