Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

En folkrörelse för maten

Mat är något grundläggande som är nära sammanlänkat med olika aspekter av hållbarhet. Dagens matproduktion- och konsumtion har stor påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden genom markanvändningen och djurhållningen. Samtidigt är maten avgörande för hälsan och övervikt ökar exempelvis i Sverige. Det finns många aktörer som är involverade i hela kedjan men de arbetar i silos och för att få till stånd en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i Sverige krävs samverkan och en stark opinion. Reformaten har en unik position genom att de använder maten som ingång för att arbeta med flera frågor och tar sig an mat-frågan från olika perspektiv.

I detta projekt vill Reformaten skapa en plattform för påverkan och lägga grunderna till en folkrörelse för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.

Projektet stöttas med 1 360 000 kronor.