Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Reformaten

En folkrörelse för maten

Mat är något grundläggande som är nära sammanlänkat med olika aspekter av hållbarhet. Dagens matproduktion- och konsumtion har stor påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden genom markanvändningen och djurhållningen. Samtidigt är maten avgörande för hälsan och övervikt ökar exempelvis i Sverige. Det finns många aktörer som är involverade i hela kedjan men de arbetar i silos och för att få till stånd en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i Sverige krävs samverkan och en stark opinion. Reformaten har en unik position genom att de använder maten som ingång för att arbeta med flera frågor och tar sig an mat-frågan från olika perspektiv.

I detta projekt vill Reformaten skapa en plattform för påverkan och lägga grunderna till en folkrörelse för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.

Projektet stöttas med 1 360 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Stärka organisationens strukturer för att skapa långsiktighet, satsa på kommunikationsarbetet samt genomföra en kampanj med matinspiratörer och ambassadörer. Som grund för kampanjen kommer ett matmanifest tas fram tillsammans med forskare som ska visa beslutsfattare vad som behöver göras och ge stöd till myndigheters pågående arbete.


Varför fick projektet stöd?

En mer hållbar matproduktion och -konsumtion är nödvändig för att tackla de existerande miljöutmaningarna och nå Sveriges miljömål samt för att förbättra folkhälsan. För att driva på för de förändringar som behövs krävs en stark opinion och att det tas ett helhetsgrepp om matfrågan.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2022 och avslutades i juli 2023

För mer info: https://reformaten.se