Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

En ny hållbar sanitetslösning

Över två miljarder människor i världen saknar fortfarande tillgång till en toalett och Haiti är ett av de länder där läget är som sämst. I Haiti saknar 66 % av den urbana befolkningen tillgång till säkra sanitetslösningar och mindre än 1 % av det mänskliga avfallet tas omhand på ett säkert sätt. Situationen i Haiti har medfört att de har omfattande utbrott av kolera och diarré bland barn som inte bara leder till sämre livskvalitet utan i vissa fall även till livshotande tillstånd.

SOIL har utvecklat en ekologisk sanitetslösning som inkluderar hela kretsloppet – toalettproduktion, avfallsinhämtning, kompostering och användandet av näringsrik kompost för att förbättra jordkvaliten på Haiti.

 


Vad ska hända i projektet

Sprida sanitetslösningen till fler personer på Haiti samt genomföra åtgärder som på sikt kan leda till att modellen anpassas och sprids globalt.


Därför fick projektet stöd

Att sprida en hållbar sanitetslösning på Haiti och på sikt även globalt, bidrar till att förbättra människors hälsa och minska miljöpåverkan.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2017 och avslutades i juli 2018