Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

En oförglömlig historia, Trajosko drom romano

Den romska minoriteten i Sverige och övriga Europa har en historia av månghundraårigt utanförskap och har fått kämpa för att få rätt till skolgång, vara bofast och ha tillgång till sjukvård. Det är även en grupp som har utsatts för statligt understödd förföljelse och diskriminering och är än idag till stor del marginaliserade. Trajosko Drom kommer att sätta upp en musikal som handlar om romsk historia – från den romska resan från Indien för 1000 år sedan, fram till dagens förorter. Föreställningen skildrar såväl mörker som ljus, kamp för överlevnad och en stark gemenskap. Romska ungdomar kommer att vara aktiva i framtagandet och bland annat intervjua äldre om deras livsöden. Verket framförs av romska amatörer och proffs.


Detta ska hända i projektet

Musikalen en oförglömlig historia, samt kulturaktiviteter för romska ungdomar.


Därför fick projektet stöd

Genom att öka allmänhetens kunskap om romsk kultur bidrar man till att skapa en nyanserad bild av den romska folkgruppen, samt till minskade fördomar hos majoritetsbefolkningen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2018 och avslutades i mars 2020

För mer info: http://trajoskodrom.se/