Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

En rak höger mot Parkinson

I Sverige har ungefär 22 000 personer diagnosen Parkinsons sjukdom. Den innebär ofta en begränsning av det vardagliga livet, vilket kan leda till social isolering och psykisk ohälsa. Ny forskning visar dock att det finns ett samband mellan intensiv fysisk träning och en inbromsad utveckling av sjukdomen, samt med ett ökat välbefinnande.

Narva boxningsklubb jobbar redan idag med att erbjuda anpassad träning för personer med Parkinsons sjukdom, och i detta projekt kommer de att vidareutveckla konceptet, samt nå ut till ännu fler med det. Utöver Narva boxningsklubb deltar ytterligare 14 boxningsklubbar i projektet.

 

 


Detta kommer att hända i projektet 

Utveckling av nya övningar som bidrar till att mildra specifika symptom, regelbundna träningsaktiviteter över hela landet och arbete för att säkra verksamheten långsiktigt.

 

 

 


Därför fick projektet stöd

Genom att nå fler personer med Parkinsons, bidrar man både till ett ökat välbefinnande och minskad isolering för målgruppen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i september 2021

För mer info: http://www.narva.com/