Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

En samlad kraft för ett bättre klimat

Klimatfrågan kallas ofta vår tids ödesfråga och är enligt undersökningar det som oroar svenskar mest. Men även om insikten om vikten att agera har ökat, går utvecklingen alldeles för långsamt. I detta projekt kommer Klimatriksdagen att stärka den egna plattformen för att på allvar kunna vara en samlande och pådrivande kraft för civilsamhället och företag i klimatfrågan. Ett av målen är att bidra till att det tas politiska beslut på såväl nationell som lokal nivå för en snabb omställning där Sverige tar ansvar för 1,5-gradersmålet.


Detta kommer att hända i projektet

Genomförande av seminarier, stormöten och kommunikationsinsatser, samt stärkande av organisationens kapacitet och långsiktiga hållbarhet.


Därför fick projektet stöd

Vårt samhälle behöver vara bättre rustat för att motverka klimatförändringarna. Byggandet av starka och aktiva folkrörelser är viktiga byggstenar i det arbetet.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i juni 2021

För mer info: http://klimatriksdagen.se