Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

En trygg idrottsrörelse för alla barn

Ett av fem barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp, och idrotten är på inga vis ett undantag. Trygghet är en grundförutsättning för att idrottsrörelsen ska upplevas som positiv och skapa grunden till såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande. 2017 lanserade Treskablinoll någonting som kallades för idrottsbrevet. Det fick mycket uppmärksamhet, men upplevdes som svårt och komplicerat för idrottsföreningar att använda i praktiken. I detta projekt kommer man att verka för att förenkla idrottsbrevet med fokus på att gå från policy till handlingar.

 


Detta kommer att hända i projektet

Framtagande av digital plattform för att stödja idrottsföreningar att arbete förebyggande mot sexuella övergrepp, samt tillhörande kommunikationsinsatser.

 

 

 


Därför fick projektet stöd

Drygt 90 % av alla barn är aktiva inom en idrottsförening under sin uppväxt, och det är därför av yttersta vikt att motverka sexuella övergrepp inom idrotten.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i januari 2020

För mer info: http://treskablinoll.nu/