Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kunskapsbas för en lag som skyddar jorden

För att nå de globala hållbarhetsmålen behöver vi ställa om till ett samhälle som respekterar och skyddar våra ekosystem. Idag saknas internationell lagstiftning och sanktioner för att på ett effektivt sätt kunna göra det. Företag som har tillräckligt kapital att betala de civilrättsliga straffavgifterna, kan därför välja att ignorera bestämmelserna och fortsätta sin miljöfarliga verksamhet. Denna insikt har lett till att allt fler gett uttryck för behovet av internationell strafflagstiftning på det miljörättsliga området. Genom ett tillägg till den befintliga Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, skulle ansvariga för storskalig miljöförstörelse kunna ställas inför rätta, eller rent av avstå från att genomföra miljöbrottet i ett första skede.

I detta projekt vill End Ecocide, arbeta för att storskalig miljöförstöring, ekocid, införs som internationellt brott i Romstadgan för Internationella Brottmålsdomstolen.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 2 225 000 kr.


Vad händer i projektet?

Framtagning av tre rapporter som visar på ekocidlagstiftningens effekter på företagande, ekonomin och mänskliga rättigheter, samt hur artificiell intelligens kan användas för att följa leverantörskedjor och analysera rättslägen. Rapporterna sprids, och opinionsbildare engageras genom att arrangera konferenser, webbinarier och workshops, samt genom kommunikation och mediautspel. Målsättningen är att frågan om ekocidlag ska lyftas i relevanta forum för att kunna möjliggöra en lagstiftning.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till en långsiktigt hållbar användning av naturresurser och ekosystemtjänster som är avgörande för alla människors nuvarande och framtida välfärd, såväl i Sverige som i resten av världen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2021 och avslutades i oktober 2022

För mer info: https://www.ecocidelawalliance.org/