Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Engagemangsgenerator för klimatet

Medelsvensken släpper ut i genomsnitt åtta ton koldioxid per år; FN menar att denna siffra måste ner till ett ton. Klimatkrisen blir alltmer tydlig och det krävs en omfattande omställning från fossilt och linjärt till förnybart och cirkulärt på bara några år. För att detta ska bli möjligt krävs mobilisering av en stor del av befolkningen, både för att åstadkomma nödvändiga beteendeförändringar och för att skapa en stark opinion.

I detta projekt vill Klimatklubben öka engagemanget i klimatfrågan hos fler medborgare så att fler insatser genomförs för klimatet.

Projektet stöttas med 1 000 000 sek.


Vad händer i projektet?

Genom föreningens webbsida erbjuda olika engagemangsmöjligheter för verktyg och agerande i klimatfrågan samt stärka lokalgruppers förmåga att genomföra insatser för klimatet och på så sätt öka engagemanget i klimatfrågan hos fler medborgare så att fler insatser genomförs för klimatet.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ” verka för en bättre miljö”


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2022 och avslutades i juni 2023

För mer info: https://www.klimatklubben.se/