Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Equalize!

En tredjedel av alla kvinnor har, någon gång under sin livstid blivit utsatta för sexuellt våld i någon form. Då en stor majoritet av dessa övergrepp utförs av män är det av största vikt att nå ut med förebyggande insatser mot pojkar och män. I projektet Equalize! kommer Grassroot Soccer UK att verka för att förändra attityder och normer hos män, samt att öka mäns kunskap och förståelse för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Det sker dels genom att man utbildar unga män till idrotts- och gruppsamtalsledare om bland annat våld och sexuella övergrepp, förändra normer och attityder kring missbruk. Dessa ledare kommer i sin tur att hålla i ett program för unga killar. Förutom att sprida kunskap och, är också ett viktigt mål för projektet att förebygga övergrepp och fortsatt spridning av HIV.


Detta kommer att hända i projektet

Utbildning av ungdomsledare och ett program med information om SRHR för killar i Sydafrika, Zambia och Zimbabwe.


Därför fick projektet stöd

Att förebygga sexuella övergrepp är en global angelägenhet. Genom att involvera killar och män i jämställdhetsarbetet bidrar man på lång sikt till utveckling och trygghet för alla.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i mars 2020

För mer info: https://www.grassrootsoccer.org