Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ett digitalt verktyg för effektivare kulturellt utbyte

Det finns ett ökat behov av gemensamma mötesplatser för nyanlända och etablerade svenskar. Studieförbundet Bilda har utvecklat programmet Kulturkompis, som går ut på att matcha ihop nyanlända och etablerade svenskar som tillsammans deltar i kulturarrangemang och samtalar om dem. I detta projekt kommer ett digitalt verktyg att tas fram, för att Kulturkompis ska kunna vidareutvecklas och skalas upp så att man kan nå fler deltagare, på fler platser i landet. Det digitala matchningsverktyget kommer sedan enkelt att kunna användas för liknande koncept som till exempel Familjekompis och Naturkompis.


Detta ska hända i projektet

Framtagande av ett digitalt verktyg som ökar antalet deltagare, samt effektiviserar och förbättrar matchningen inom programmet Kulturkompis.


Därför fick projektet stöd

Att nyanlända och etablerade svenskar möts och upplever kultur tillsammans bidrar till en ökad delaktighet i samhället, vilket på sikt stärker och utvecklar demokratin.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i april 2019