Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ett fungerade hälsovårdssystem genom en innovativ samarbetsmodell

Bangladesh anses vara ett framgångsexempel för sina framsteg för att uppnå de globala målen. Utvecklingen gällande vissa hälsoindikatorer har emellertid nyligen stagnerat. Trots att Bangladesh tillhör de snabbast växande ekonomierna i världen är landets hälso- och sjukvårdsystem kroniskt underfinansierat. Landets avlägsna öar präglas av utbredd fattigdom och bristande tillgång till hälsovård som är inkluderande, kvalitetsmässig och prisvärd.

Tillgången till mödravård och säker förlossningsvård är särskilt begränsad. Fattiga familjer spenderar en stor del av sin inkomst på hälsovård, men traditionella könsnormer gör att endast en försumbar del av hushållens inkomst går till kvinnors hälsa. Bristen på tillgång till hälsovård samt sociala, kulturella och ekonomiska barriärer gör att nivåerna av barn- och mödradödlighet är höga i landet.

I detta projekt vill Cancern Worldwide skapa ett fungerade hälsovårdssystem genom en innovativ och långsiktig samarbetsmodell och därmed minska utsattheten för marginaliserade ösamhällen.

Projektet stöttas med 2 580 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • Vidareutbildning av barnmorskor och vårdpersonal i lokala hälsokliniker ska genomföras,
  • ett system om remittering till specialmödravård för allra sårbara upprättas,
  • utåtriktade och uppsökande aktiviteter ska genomföras för att öka efterfrågan om mödrahälsovård,
  • Lokala hälsovårdare ska rekryteras och utbildas,
  • Mammagrupper kommer att upprättas,
  • Tillvägagångssättet och den modell som tas fram inom projektet kommer dokumenteras och spridas för att stimulera att modellen replikeras.

Varför fick projektet stöd?

Varannan minut dör kvinnor av komplikationer vid graviditet eller förlossning. Avlägsna samhällen är extra utsatta på grund av bristande tillgång på hälsovård. Att möjliggöra och erbjuda en jämlik hälsovård till alla räddar liv, minskar lidande och bidrar till förbättrade levnadsvillkor.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2022 och avslutades i mars 2024

För mer info: https://www.concern.net/