Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

FAKE NEWS

Idag erbjuds unga människor en uppsjö av alternativa och snabba vägar till information. På sociala medier och andra digitala kanaler kan vem som helst framföra en åsikt och nå spridning. När åsikter presenteras som fakta, och idéer som endast grundar sig på en väldigt begränsad del fakta framställs som hela sanningen, kan det vara svårt att avgöra vad som utgör någons åsikt och vad som är information som bygger på evidensbaserad kunskap. I den senaste PISA-undersökningen visade sig bara kring hälften av svenska 15–16-åringar förstår denna skillnad.

I detta projekt vill Teater Sagohuset motverka faktaresistens och öka medie- och informationskunnigheten hos barn och unga genom en teaterföreställning i kombination med scenkonstpedagogiska metoder och kognitionsforskning.

Projektet stöttas med 2 2750 000 sek


Vad händer i projektet?

Metodutveckling av källkritik i skolor. Grunden är en teaterföreställning som berör teman som faktaresistens, filterbubblor och konspirationsteorier. I dialog mellan forskare, scenkonstnärer, teaterpedagoger och lärare utvecklas sedan en lärarhandledning och en interaktiv workshop där elever i årskurs sex till åtta får möta och påverka olika situationer i scener som framförs av skådespelare. Projektet utvecklas i samarbete med kognitionsforskare vid Lunds universitet, som också genomför en studie där de undersöker metodikens effekt på inlärning i relation till mer konventionell undervisning.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ” på annat sätt främja ett allmännyttigt intresse”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2021 och avslutades i oktober 2023

För mer info: https://sagohuset.nu/