Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Unga korrespondenter ger fler röster i samtalet

Medierna kallas ofta för den tredje statsmakten i och med att de sätter agendan för mycket av det offentliga samtalet. Därför är det viktigt att många olika röster får komma till tals, något som tyvärr brister i svensk nyhetsrapportering. De unga utgör ca 20 procent av Sveriges befolkning men har idag ytterst begränsad möjlighet att nå ut brett med sina frågor i etablerade medier.

Projektet utmanar idén om vad som är en nyhet och vem som sätter agendan för nyhetsrapporteringen i Sverige. Med nästa riksdagsval inför dörren är det dags att denna grupp blir engagerad, att dess röster lyfts och deras frågor ställs, med en förhoppning att fler ska bli aktiva samhällsmedborgare som nyttjar sina demokratiska rättigheter – däribland rösträtten.  

Den unga korrespondenten kommer att arbeta åt en lokal mediaredaktion under ett helt år. Hen kommer att undersöka och förmedla nyheter om och från andra unga i sin omgivning. Nyheterna kommer att vara av unga för andra unga men även för en bred allmänhet som annars inte tar del av information från denna grupp i samhället vilket I dagsläget riskerar skapa fördomar och förutfattade meningar.

Projektet stöttas med 2 835 000 kr.


Detta kommer hända i projektet

Inom projektet kommer en grupp av 10 unga personer per år under två år från platser spridda över Sverige att rekryteras som unga korrespondenter anlitade av etablerade media i sin geografiska närhet. Gruppen kommer bestå av en bred representation gällande kön, etnicitet, funktionsvariationer, sexuell identifiering, samt att deltagarna kommer vara från både landsbygd och stad för att ge så bred rapportering som möjligt. Dessa kommer få journalistisk utbildning och kontinuerlig coaching.


Varför fick projektet stöd

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med Stiftelsen Fanzingo skapa strukturer för de ungas röster att ta plats i den allmänna nyhetsrapporteringen och på så sätt bredda utbudet av nyheter för hela befolkningen.  Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att främja samarbete över gränser, såväl nationsgränser som kulturella sådana ”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i december 2022

För mer info: https://www.fanzingo.se