Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Fight for Zero

Många unga som lever i utanförskap i socioekonomiska utsatta områden, där de upplever hopplöshet och en oviss framtid på grund av strukturella orättvisor i samhället, riskerar att falla i kriminella banor. Undersökningar visar att för att förebygga brottslighet behöver barn och unga engagera sig i skolan, föreningsliv och idrotten, förutsatt att rätt resurser är tillgängliga.

I detta projekt vill IF Linnea Boxning arbeta för att motverka kriminalitet och främja unga människors potential genom boxning i socioekonomiskt utsatta områden. Utifrån organisationen Fight for Peace evidensbaserade metod Five Pillars vill IF Linnea Boxning anpassa och tillämpa metoden i en svensk kontext. Metoden bygger på fem hörnstenar – boxning, utbildning, arbete, social support och ungt ledarskap – och används för att engagera ungdomar.

Projektet stöttas med 2 000 000 kr


Detta kommer att hända i projektet

Etablering av verksamheten i Vällingby. Rekrytera och utbilda deltagare och personal i metodiken. Programmet som ungdomarna ska delta i består av träningstillfällen, gruppträffar, föreläsningar, mentorskap och socialt stöd med boxnings- och kampsportsaktiviteter. Projektet avslutas med att bygga upp en skalbar modell som kan spridas nationellt.


Därför fick projektet stöd

Direkta förebyggande insatser inom idrott och föreningsliv kan främja integrationen av barn och unga vuxna i utanförskapsområden vilket leder till minskade klyftor, ökad jämlikhet och minskade kostnader för hela samhället.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i augusti 2022

För mer info: https://www.fightforzero.se/