Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

FindingGLAMs

Över hela världen finns GLAM-institutioner (Galleries, Libraries, Archives and Museums) som vårdar vårt gemensamma kulturarv, men i många fall finns det ett reellt hot mot dessa. Det saknas i nuläget en sammanställning över världens bibliotek, museer, arkiv, samt deras samlingar. På grund av detta är det svårt att också skydda dessa institutioner vid katastrofer. Genom åren har många samlingar gått förlorade, exempelvis vid jordbävningen i Nepal 2015 då många museer, arkiv och bibliotek skadades i regn efteråt.

I detta projekt kommer Wikimedia Sverige att proaktivt samla in information om världens GLAM-institutioner, såsom var de ligger. Men projektet kommer också se hur olika typer av digitaliserade samlingar från institutioner i Sverige och internationellt kan tillgängliggöras via Wikimedias plattformar. Arbetet kommer även att sammanställas i ett antal fallstudier för att effektivisera framtida insatser.


Detta ska hända i projektet

Informationsinsamling, stöd till institutioner för att tillgängliggöra digitala samlingar, workshops, seminarier, med mera.


Därför fick projektet stöd

Genom digitala plattformar finns en stor potential för att öka kunskap, medvetenhet och förståelse om vårt gemensamma kulturarv.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2018 och avslutades i november 2019

För mer info: https://wikimedia.se