Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Rädda östra östersjötorsken

Östersjötorsken spelar en viktig roll i det marina ekosystemet. Både den västra och östra populationen minskar och tillståndet för den östra östersjötorsken är kritiskt. Fler akuta och koordinerade åtgärder på ekosystemnivå behövs för att rädda populationen och möjliggöra fiske igen. Många studier och åtgärdsförslag har getts till de senaste åren, men det saknas en uppdaterad sammanställning av resultaten vilket gör det svårt för beslutsfattare att vidta lämpliga åtgärder.

Postkodstiftelsen vill i detta projekt, tillsammans med Fiskesekretariatet (FishSec) sammanställa kunskapsläget och verka för genomförande av prioriterade åtgärder för att rädda den östra östersjötorsken.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 2 560 000 kr.


Vad händer i projektet?

Inledningsvis görs en litteraturöversikt för att sammanställa prioriterade åtgärder för att rädda östra östersjötorsken. Resultatet används sedan till att övertyga beslutsfattare i östersjöländerna och EU att införa åtgärder för torskens återhämtning.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att hjälpa östra östersjötorsken att återhämta sig vilket gynnar ekosystemet, ett hållbart fiske och alla människor i länderna runt Östersjön.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i december 2022

För mer info: https://www.fishsec.org