Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

FOI Europe

Rätten till information är en avgörande förutsättning för en fungerande demokrati. Det ger medborgare en möjlighet att få tillgång till allmänna handlingar och säkerställer att journalister kan granska makthavare, men processen att begära ut handlingar kan emellertid vara resurs-och tidskrävande.

I detta projekt vill mySociety – UK Citizens Online Democracy främja demokratiska processer och underlätta för medborgare och journalister att begära ut allmänna handlingar genom att lansera och vidareutveckla digitala plattformar i tretton europeiska jurisdiktioner.

Projektet stöttas med 2 220 000 kr.


Detta kommer att hända i projektet

Lansering av FOI plattformar i 12 europeiska länder; uppgradering av tjänster som underlättar hanteringen av FOI-förfrågningar; och utbildningar och workshops till journalister.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till öppenhet och transparens, två viktiga ingredienser för en fungerande demokrati.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i mars 2022

För mer info: https://www.mysociety.org/transparency/