Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Förbättrad psykisk hälsa i skolan

Allt fler ungdomar i högstadieålder mår psykisk dåligt, men det finns lite kunskap om vad som är orsaken till detta.  I detta projekt kommer Tjejjouren Bellis i Österåker att kartlägga drygt 60 elevers psykiska hälsa, samt utveckla aktiviteter i syfte att förbättra välmåendet hos eleverna. Eleverna kommer själva att vara delaktiga i utformandet av aktiviteterna. Det tas också fram en rapport med utgångspunkt i samtalen samt i aktuell forskning. Förhoppningen är att strategier och aktiviteter som tas fram kan användas i fler skolor.

Projektet är ett av de projekt som beviljats stöd inom ramen för temautlysningen ”Psykisk hälsa genom livet”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i maj 2019