Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Förbättrade framtidsmöjligheter för barn och unga genom idrott

Ungdomsarbetslöshet är en stor utmaning i Sydafrika. En faktor är att utbildningssystemet har svårigheter med att förbereda unga för arbetslivet. I detta projekt kommer School of Hard Knocks att öka skolnärvaron i utsatta områden i Sydafrika och förbereda unga för arbetsmarknaden eller vidare studier. Detta sker genom ett idrottsbaserat program med idrottsaktiviteter, skolstöd, mentorskap och psykologiskt stöd. Deltagarna är unga som riskerar att lämna skolan utan att ta examen.


Detta ska hända i projektet

Ett 38-veckorsprogram på fyra skolor i Kapstaden, samt utveckling av långsiktig strategi för organisationens och verksamhetens fortlevnad.

 


Därför fick projektet stöd

Att möjliggöra för att fler unga klarar av skolan, minskar risken för arbetslöshet, vilket i sin tur motverkar social exkludering och fattigdom.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i februari 2021