Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Fördela makten!

Det politiska inflytandet är idag ojämnt fördelat och den demokratiska ojämlikheten ökar. Utrikesfödda, särskilt utrikesfödda kvinnor är underrepresenterade i politiskt deltagande, särskilt på kommunal nivå där män fortfarande dominerar på ledande positioner. De som bor i socioekonomiskt utsatta områden samt de som bor på landsbygd litar i mindre utsträckning på sin förmåga att påverka och göra skillnad i samhället. Det lockar helt enkelt inte att engagera sig politiskt på grund av negativa konsekvenser. Ålder, sexuell läggning, etnicitet och funktionalitet bidrar också till att man upplever utmaningar i sitt politiska arbete.

Med detta projekt vill Jämställd utveckling Skåne undersöka underrepresenterade gruppers upplevelser av att engagera sig i den lokala demokratin, kartlägga och i slutändan testa vilka åtgärder som behövs för att öka deras engagemang och inkludering i demokratin.

Projektet stöttas med 1 190 000 kr.


Vad händer i projektet?

  • – Projektet inleds med kartläggning av målgruppen genom fokusgrupper och observationer. Utifrån kartläggningen identifieras och testas olika metoder och verktygsmaskin kan användas för att öka målgruppens deltagande.
  • – En referensgrupp bildas för att ta fram metoderna. Kunskapsspridning om hur man ökar politiskt delaktighet till civilsamhället, näringsliv och politiker.

Fördela makten! Är ett samarbetsprojekt mellan föreningarna Jämnställd utveckling Skåne, Allas Lika Värde, Möllans Basement, Tillsammans i förening och Lunds universitet.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att fler röster hörs och där alla har möjlighet att bidra till samhällets utveckling på lika villkor.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2023 och avslutades i december 2023

För mer info: https://www.jamstalldutveckling.se/