Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Förebygga och adressera psykisk ohälsa bland unga tjejer

Psykisk ohälsa har ökat bland unga tjejer sedan 1980-talet. Stjärnjouren kommer i detta projekt att verka för att minska psykisk ohälsa bland tjejer, samt bidra till en meningsfull fritid. Inom ramen för projektet hålls informationsträffar och workshops om psykisk ohälsa på högstadie- och gymnasieskolor. Ämnen som oro, ångest, stress och könsnormer tas upp, samt tips på vad man kan göra för att må bättre, samt var man kan vända sig för att få stöd. Utöver det kommer en mindre grupp tjejer, som är i extra behov av stöd och hälsofrämjande aktiviteter, att delta i återkommande träffar, samt ha kontinuerlig kontakt med en fadder.

Projektet är ett av de projekt som beviljats stöd inom ramen för temautlysningen ”Psykisk hälsa genom livet”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2018 och avslutades i augusti 2019

För mer info: http://stjarnjouren.nu/