Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

FEST – Freedom, Equality, Safety and Trust

Det saknas idag ett strukturerat och kunskapsbaserat arbetssätt för att förebygga och hantera sexuella övergrepp och trakasserier på publika evenemang. Det arbetet som görs sker framförallt i storstäderna, det vill Nattskiftet ändra på. I detta projekt kommer de att arbeta för trygga evenemang i offentliga miljöer såsom krogar, Finlandsfärjor, idrottsevenemang och festivaler. Nattskiftet, som har verkat i Stockholm i fem år, har en metod som handlar om såväl tidiga och förebyggande insatser som stöd för att ta hand om våldets omedelbara konsekvenser samt insatser på lång sikt för drabbade.

Detta projekt inleds med att i samverkan med en rad andra organisationer och med en referensgrupp med unga besökare, göra en prototyp på ett antal publika arrangemang. Utifrån det arbetet kommer man sedan att utforma ett skalbart trygghetspaket som ska kunna fungera som en guide för besökare och arrangörer.


Detta kommer att hända i projektet

Framtagande av trygghetspaket, utbildning av representanter som i sin tur kan utbilda arrangörer, opinionsbildande arbete samt lägga grunden för att etablera verksamheten i övriga Sverige.


Därför fick projektet stöd

En viktig del i att skapa ett öppnare och tryggare samhälle, byggt på tillit, är att motverka diskriminering, våld och sexuella trakasserier.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i september 2020

För mer info: https://www.nattskiftet.org/