Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Hela landet läser

Forskning om kultur och hälsa har påvisat litteraturens goda effekter för patienters välbefinnande och tillfrisknande, vilket detta projekt vill stödja och utveckla. Läsning och högläsning kan bidra till lugnande effekter, avslappning, verklighetsflykt men också att öppna upp för samtal och kommunikation om svåra ämnen som sorg, sjukdom och saknad. Sedan 1970-talet har dock antalet sjukhusbibliotek minskat, från 237 till 85. 

Författarcentrum Riks vill i detta projekt nå en målgrupp av både barn och unga, samt äldre personer, och genom riktade aktiviteter uppmuntra till läsning vilket kan leda till bättre mående både under tiden inom vården och långsiktigt.   

Projektet stöttas med 1 510 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet består av två delar:

  • – Nå ut med författarbesök till vården, både sjukhus och äldrevård. Att se till att rätt författare når rätt målgrupp och genom sitt besök och litteraturen – inklusive läsning, skrivning, samtal och lek bidra till en bättre vistelse för den vårdmottagande utifrån dennes behov och möjligheter.
  • – Knyta sig till forskare inom området och både bidra till forskningen genom de besök man genomför, men också få ta del av forskningen genom att författare utbildas inom beprövade metoder såsom Shared-reading och Läsklubb som är de metoder som ska användas under besöken.

Varför fick projektet stöd?

Forskning om kultur och hälsa har påvisat litteraturens goda effekter för patienters välbefinnande och tillfrisknande. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort.


Projektets tidsstatus

58%

Projektet startade i juni 2023 och avslutas i november 2024

För mer info: https://forfattarcentrum.se/