Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Fossilfria skyddade områden

För att nå Parisavtalets målsättningar har Internationella energirådet (IEA) klarlagt att all ny utvinning av kol, olja och gas måste stoppas; samtidigt måste investeringar i fossil verksamhet upphöra. Trots det fortsätter planeringen av utvinning och investeringar i fossila projekt i skyddade områden, vilket utöver klimatpåverkan, leder till stora konsekvenser för den biologiska mångfalden.

LINGO har identifierat 900 skyddade områden där fossila projekt planeras, som tillsammans skulle bidra till att 50,8 miljarder ton koldioxid skulle släppas ut. Ett av dessa utpekade projekt som hotas av fossil utvinning är det marina reservatet Marawah biosphere reserve, där en av världens största populationer av utrotningshotade dugons finns.

I detta projekt vill därför LINGO samarbeta med olika aktörer för att öka medvetenheten om fossila projekt i skyddade områden, och därmed bidra till att få stopp på dessa.

Projektet stöttas med 1 520 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – En global koalition av civilsamhällesaktörer ska skapas, som tillsammans vill skydda det marina reservatet Marawah biosphere reserve
  • – Påverkansarbete ska ske för fler skyddade områden med planerade fossilprojekt
  • – Öka medvetenhet och intresse för att stoppa fossila projekt i skyddade områden

Varför fick projektet stöd?

Genom att uppmärksamma de fossila projekt som planeras i skyddade områden, samt dess klimatpåverkan, bidrar detta projekt med stoppa de fossila projekten och freda skyddade områden.


Projektets tidsstatus

44%

Projektet startade i februari 2024 och avslutas i januari 2025

För mer info: https://www.leave-it-in-the-ground.org/about/