Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Fotbollsträning och trygga rum

Tonårstjejer är en grupp där psykisk ohälsa ökar, och är även den grupp i samhället som rör sig minst idag. I detta projekt verkar Futebaol dá forca Sverige för att stärka såväl den psykiska som fysiska hälsan för tjejer. Detta sker med en metod som kombinerar fotbollsträning med samtal och övningar för att skapa trygga rum, där tjejer får ökad kunskap om rättigheter och stärka sin självkänsla.

Projektet stöttas med 1 500 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet

Processledare utbildas, som i sin tur utbildar kvinnliga fotbollsledare som ska hålla fotbollsträning, samtal och övningar med tjejer över hela landet.


Därför fick projektet stöd

Genom att ge unga tjejer ett tryggt och positivt sammanhang där de får spela fotboll och bli stärka i sin självkänsla, har projektet stora möjligheter att bidra till ökad psykisk och fysisk hälsa.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i maj 2021

För mer info: http://www.futeboldaforca.com