Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Främja skyddet av civila i konfliktdrabbade länder

Efter en tid med relativ nedgång ökar nu förekomsten och intensiteten av väpnade konflikter i världen. I väpnade konflikter är civila alltid mest utsatta, och ofta saknar de tillgång till beslutfattare som har makt att förhindra ytterligare skada. Ansvaret för att skydda civila i konflikter hamnar ofta hos det lokala och globala civilsamhället. Det är därför viktigt att stötta civilsamhället med kunskap och pålitliga verktyg och metoder för att utvärdera regeringars policy och praxis, så att de kan lyfta civilas intressen och behov samt hålla väpnade aktörer ansvariga.  

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med Center for Civilians in Conflict ta fram två verktyg för att stärka civilsamhällesorganisationers kapacitet och effektivitet att påverka regeringars och väpnade styrkor att prioritera civilas intressen.  

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 2 991 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet består av tre faser: I den första fasen ska ett ramverk för utvärdering och en resursguide för påverkansarbete tas fram. I fas två av projektet kommer organisationen att testa ramverkets och resursguidens användbarhet i två pilotprojekt, ett i Ukraina och ett i Niger. I projektets sista fas ska två rundabordssamtal genomföras med bland annat representanter från FN och EU där ramverket presenteras och diskuteras.


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2021 och avslutades i maj 2022

För mer info: https://civiliansinconflict.org