Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Photo credit: Hidefumi Nogami

Främjande av internationellt samarbete mellan journalister

Den ökade globaliseringen skapar stora påfrestningar på samhället och miljön, med ett överhängande hot från förorenande industrier, internationell brottslighet, falska nyheter och korruption. Den undersökande journalistiken har en viktig roll att visa på maktmissbruk och strukturella orättvisor, samt utmana den rådande bilden och i förlängningen främja positiv förändring. 

Inom detta projekt kommer ICIJ att skapa en gemensam plattform för grävande journalister över hela världen, samt utveckla organisationens utåtriktade verksamhet mot journalister världen över. På lång sikt kan arbetet leda till att avslöjanden av olagliga eller oetiska handlingar underlättas.

 


Vad ska hända i projektet

Lansering av en ny säker plattform för att strukturera och sprida information mellan journalister, samt utökning av nätverk.

 


Därför fick projektet stöd

Genom att underlätta för journalister världen över att samarbeta bidrar detta projekt till att öka mängden och kvaliteten på den undersökande journalistiken i Sverige och övriga världen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i december 2018

För mer info: https://www.icij.org