Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Framtidshoppet

2018 infördes Nya Gymnasielagen för att ge ensamkommande barn, varav en majoritet är från Afghanistan, som lidit av utdragna asylprocesser, en möjlighet att slutföra sina gymnasiestudier samt få uppehållstillstånd. 2020–2022 beräknas ca 7500 ungdomar som omfattas av lagen ha tagit studenten. Senast sex månader efter avslutade gymnasiestudier måste de hitta en tillsvidareanställning eller en anställning som varar minst två år. Klarar de inte dessa krav utvisas de. Att uppnå detta har visat sig mycket svårt trots att många har utbildat sig till bristyrken. Ensamkommande unga lider av psykisk ohälsa i stor utsträckning då stressen och begränsad egenmakt har stor negativ påverkan och många riskerar att hamna i ofrivilligt utanförskap.

I detta projekt vill Insamlingsstiftelsen War Child ge ungdomar som omfattas av Nya Gymnasielagen förutsättningar, stöd och verktyg för att skapa sig en positiv framtid i Sverige med förbättrat välmående och tillgång till jobb.

Projektet stöttas med 2 800 000 sek


Vad händer i projektet?

Projektet kommer att stötta ensamkommande unga genom ett mentorskapsprogram som utformas efter deras målsättningar med syftet att de ska öka sitt välmående. Stödet kommer även innefatta jobbsökande och gruppträffar mellan deltagarna. Företag kommer aktivt att sökas upp och matchas med personer ur målgruppen bland annat genom jobbskapande öppet-hus-träffar där ungdomarna får hjälp med att skriva CV och registrera sig på olika jobbplattformar. En samverkansmodell kommer att tas fram som i slutet på projektet sprids genom en rapport och ett seminarium.


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2021 och avslutades i februari 2023

För mer info: https://www.warchild.se/