Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Fredagsfys Sverige: mer rörelse och en sundare sockerkonsumtion

Stillasittande är en stor utmaning i Sverige idag. Svenska barn sitter still i genomsnitt i 9 timmar varje dag. Man ser också att sockerkonsumtionen ökar. Riksförbundet Hälsofrämjandet kommer i projektet, Fredagsfys att verka för att inspirera till mer rörelse genom utbildningar och fysiska aktiviteter på skolor över hela landet. Tanken är att fredagsfys ska bli lika självklart som fredagsmys.

De deltagande skolorna ska ha fredagsfys i veckoschemat på fritids, men gärna även i klassrummet och i personalrummet. Hälsofrämjandet följer skolorna kontinuerligt och ger tips till pedagogerna på aktiviteter som de kan genomföra, men de har möjlighet att bygga sitt eget fredagsfys-program utifrån egna idéer.

 

 


Detta ska hända i projektet

Implementering av konceptet fredagsfys i minst 10 kommuner, samt framtagande av handledningsmaterial för pedagoger och informationsmaterial till föräldrar.

 

 

 


Därför fick projektet stöd

En uppfräschning av fredagsmys-konceptet i skolmiljön gynnar barnen, skolpersonalen och föräldrarna och bidrar på lång sikt till en hälsosammare livsstil.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i november 2020

För mer info: http://halsoframjandet.se/