Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Fredsinsatser i Kamerun

Kvinnors deltagande i politik och offentligheten är lågt i Centralafrika, och särskilt i Kamerun. Där är kvinnor i stort sett uteslutna från formella freds- och konfliktprocesser. Under hösten 2018 är det val och våld och konflikter i samband med val är vanligt förekommande i regionen. I detta projekt verkar Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) för att öka kvinnors deltagande i fredsbyggande och politiska processer i Kamerun, minska risken för våld i samband med valet, stärka kvinnorörelsen långsiktigt, samt öka andelen kvinnor som röstar, är valobservatörer och ställer upp i valet. Man kommer att arbeta med en metod som heter ”Women’s Situation Room” (WSR), som bland annat innefattar att sätta upp telefoncenter dit valincidenter kan rapporteras.


Detta kommer att hända i projektet

Utbildning av bland annat valobservatörer, upprättande av telefoncenter, samarbete och nätverkande med nyckelaktörer, erfarenhetsutbyte kring WSR-processen och framtagande av rapport.


Därför fick projektet stöd

Genom att stärka kvinnors valdeltagande och kvinnors långsiktiga politiska och fredsbyggande arbete, bidrar projektet till att uppfylla de globala målen om jämställdhet och fredliga samhällen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2018 och avslutades i juni 2019

För mer info: https://ikff.se