Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Frisk vågat

Psykisk ohälsa är inte bara ett hälsoproblem som drabbar individer, det är också en kostnad för samhället. Det är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och leder även till försämrad fysisk hälsa och välbefinnande. I detta projekt kommer Falkenbergs Fontänhus Vänner att verka för att stärka personer som är sjukskrivna, för att de i sin egen takt ska kunna komma tillbaka till arbetslivet. Satsningen består av ett utbildningsprogram med flera olika moment och en friskvårdsdag för att informera om friskvårdens inverkan och betydelse för psykisk ohälsa.

Projektet är ett av de projekt som beviljats stöd inom ramen för temautlysningen ”Psykisk hälsa genom livet”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i augusti 2019

För mer info: https://www.falkenbergsfontanhus.se/