Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Frivillighetskuren

En av tio äldre befinner sig i dag på gränsen till social isolering. Att känna sig ensam och inte ha någon att prata med kan i sin tur bidra till sjukdomar som depression och demens, ett mönster som organisationen Volontärbyrån vill bryta!

Volontärbyrån hjälper människor som vill engagera sig att hitta ideella uppdrag hos diverse organisationer, samtidigt som de utbildar och stödjer föreningar om ideellt engagemang. I detta projekt vill Volontärbyrån särskilt nå människor över 65 år, med anpassade stödinsatser, för att steget till att bidra med sina kunskaper inte ska kännas så stort – samtidigt som äldre får tillgång till en mötesplats med regelbunden interaktion med andra människor.

 

Projektet stöttas med 2 390 000 kr.


Detta kommer att hända i projektet

En undersökning genomförs för att ta reda på hur äldre ser på ideellt engagemang och vad som omvandlar intresse till handling. Relevanta insatser tas fram och målet är att 5000 äldre engagerar sig i volontärarbete.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till ökad folkhälsa genom att minska social isolering och ta till vara äldres kunskaper och erfarenheter.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2019 och avslutades i april 2021

För mer info: https://www.volontarbyran.org/