Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

FunkisFestivalen

Det ses alltmer som en självklarhet att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Trots det har personer med funktionsnedsättningar idag svårt att hitta aktiviteter som fungerar för deras individuella förutsättningar och som de kan delta i på sina egna villkor. Funkisglädjes projekt går ut på att runt om i landet sprida och etablera FunkisFestivalen, en professionellt arrangerad musiktävling för personer med funktionsnedsättning.

Genom att visa på starka förebilder inom målgruppen, är förhoppningen att fler personer med funktionsnedsättning ska lockas att våga, och vilja, delta i kulturaktiviteter de aktivt själva valt. Detta kommer att göras genom att utöka antalet deltävlingar som arrangeras lokalt runt om i landet och skapa regionsfinaler för musikgalan i Göteborg, Malmö, Jönköping och Oskarshamn. Avslutningsvis genomförs en riksfinal i Stockholm, som även livesänds via webben.


Vad ska hända i projektet

31 deltävlingar, 4 regionsfinaler och en riksfinal för FunkisFestivalen. Därutöver arrangeras också workshops och artistframträdanden lokalt på olika orter.


Därför fick projektet stöd

FunkisFestivalen bidrar till ökat välmående och synlighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2017 och avslutades i april 2019

För mer info: http://www.funkisgladje.se