Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Girls Up! Stärkande rättighetsinnebandy

Många lever i en hederskontext där begränsningar av livsutrymmet, social kontroll och förtyck är en del av vardagen vilket kan leda till att psykiska och fysiska hälsan hos individer påverkas. Många lever med maktlöshet, rädsla, skam och skuld. Genom medveten användning av idrott kan man skapa en plattform för att genomföra utbildningar och insatser som syftar till att öka deltagarnas självkänsla, därmed öka chanserna för förbättrad psykisk och fysisk hälsa, trygga relationer till andra och sig själv samt hälsosamma levnadsvanor.

I detta projekt vill FreeZone Sverige stärka unga tjejer som lever med ett begränsat livsutrymme och förbättra deras psykiska och fysiska hälsa genom idrott.

Projektet stöttas med 2 205 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Framtagning av två manualer (en för innebandy och en för idrotten i stort) som kombinerar idrott och utbildning om barns rättigheter. Utbildning av idrottsledare i manualen och till sist, spridning v manualen för bredare allmänhet.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till ökad tillgång till fysisk aktivitet och rörelse, den använder även idrotten för att ta itu en samhällsutmaning. Detta är en del av vårt arbete inom idrott för social förändring.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2022 och avslutades i mars 2023

För mer info: hittps://.freezonesweden.se