Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Forum on Information and Democracy

Global democratic governance of the digital space

Under det senaste decenniet har privata och globala informations- och kommunikationsplattformarnas haft allt större inverkan på den offentliga debatten och på upplevelsen av vad som utgör fakta. Medieplattformarnas algoritmer är utformade för att behålla användarna genom att presentera intresse och skräddarsytt innehåll som förstärker deras befintliga åsikter och låser ute andra synsätt. Algoritmernas utformning bidrar också till en förstärkning av våldsamt innehåll, konspirationsteorier och desinformation, samtidigt som de gynnar en ökad polarisering i samhället. Ohederligt politiskt användande av teknikerna påverkar val och underminerar de demokratiska processerna. Och auktoritära regimer censurerar inhemskt internet, samtidigt som de driver destabiliseringskampanjer i andra länder. Utan extern reglering har dessa plattformsföretag en strukturell, finansiell och politisk makt över informations- och kommunikationsutrymmet och kan kringgå demokratiska skyddsåtgärder som tidigare säkerställdes av medielagar.

I detta projekt vill Forum on Information and Democracy skapa förutsättningar för en gemensam förståelse för vilken inverkan de tekniska plattformarna och den befintliga digitala strukturen har på det globala informations- och kommunikationsutrymmet, och på demokratin. Projektet ska också bidra till att reglerande åtgärder kan utformas, som säkerställer såväl medborgarnas intressen som skyddar mänskliga rättigheter och våra demokratiska processer och institutioner.

Projektet stöttas med 2 940 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – En stor metastudie genomförs som belyser den samlade befintliga forskningen kring utmaningar i det digitala informations- och kommunikationsutrymmet och de tekniska plattformarnas påverkan på de demokratiska processerna.
  • – Studien presenteras i en rapport som tydliggör olika perspektiv och forskningsfält, betonar var det finns koncensus och beskriver såväl utmaningar som kunskapsluckor och åtgärdsbehov.
  • – Rapporten blir den första i sitt slag, och är tänkt att återkomma på ett och ett halvt årsbasis och långsiktigt kunna fungera som ett gediget beslutsunderlag för politiker och lagstiftande organ.
  • – Rapporten översätts till flera språk och sprids i ett flertal olika format.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att öka kunskapen om hur de digitala informationsstrukturerna påverkar de demokratiska processerna samt utvecklar långsiktiga strukturer för att ta fram beslutsunderlag, som möjliggör att steg tas mot utformning av skyddande internationella regleringar.


Projektets tidsstatus

31%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2025

För mer info: https://informationdemocracy.org/