Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Global kamp mot åldersdiskriminering

Äldre är en utsatt grupp i alla världens länder som ofta drabbas av diskriminering samtidigt som det inte finns ett uttalat skydd för deras rättigheter. I många länder tillgodoses inte äldres rättigheter och det saknas internationella konventioner som specifikt adresserar gruppen äldre. Age International kommer i detta projekt att, tillsammans med the Global Alliance for the Rights of Older People (GAROP), verka för att skapa en global rörelse för äldre människors rättigheter och bedriva påverkansarbete för att en internationell konvention om äldres rättigheter ska antas globalt.  Civilisamhällesorganisationer och aktivister kommer att få stöd för att genomföra nationellt och internationellt kampanjarbete.


Detta ska hända i projektet

Utbildning av aktivister, stärkning av civilsamhällesorganisationer, framtagande av rapport, kampanjaktiviteter samt påverkansarbete.


Därför fick projektet stöd

Åldersdiskriminering är ett problem över hela världen och det är därför angeläget att stärka äldre människors rättigheter.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i november 2019