Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Globala lösningar för hållbar markanvändning

Världen står inför stora utmaningar. Klimatförändringar hotar ekosystem och biologisk mångfald utarmas. Med en växande befolkning ökar behoven av mat, rent dricksvatten och energi. Dessa utmaningar är sammanlänkade och påverkas av varandra. Frågan kring markanvändning är central: hur vi väljer att använda marken påverkar klimatet, och även våra möjligheter att producera mat, bevara skog och biologisk mångfald, tillgång på sötvatten, samt luft- och vattenföroreningar. En åtgärd inom ett område kan ha effekter på andra områden. Därför behövs ett helhetsperspektiv som omfattar flera olika områden, vilket SDSN’s projekt handlar om.


Vad ska hända i projektet

Ta fram långsiktiga integrerade planer för att lösa utmaningarna som är relaterade till markanvändning och livsmedelssystem.


Därför fick projektet stöd

Markanvändning påverkar många områden som är avgörande för hållbar utveckling, viket gör det till en global angelägenhet.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2017 och avslutades i april 2019