Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stoppa finansiering av tropisk avskogning

Den pågående skövlingen av tropiska skogar runt om i världen utgör ett allvarligt hot mot både klimat, biologisk mångfald och mänskliga rättigheter. Enligt FN är skydd och återställande av världens skogar avgörande för att vi ska kunna nå de klimatmål som finns.

De tropiska skogarna i Amazonas, Centralafrika och Sydostasien är särskilt viktiga då de även innehåller en enorm artrikedom. I detta projekt vill Global Witness undersöka de mest skövlande branscherna och kartlägga pengaflödena till dessa. Målet är att påverka institutioner som finansierar företag och projekt som bidrar till tropisk avskogning.

Projektet stöttas med 7 500 000 kr.


Detta kommer att hända i projektet

Fältundersökningar och intervjuer genomförs och satellitbilder och annan information samlats in och analyseras. Resultatet används sedan för påverka finansiärer.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att motverka klimatförändringar och minska förlust av biologisk mångfald.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i december 2022

För mer info: https://www.globalwitness.org/en/