Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Glocal Film Festival

17 globala mål – 17 platser. Sex av tio svenskar känner inte till de globala målen, och det är framförallt ungdomar som har dålig kännedom. I detta projekt kommer FilmCentrum att bidra till att öka kunskapen genom en turnerande filmfestival som reser från norr till söder och stannar i 17 olika städer längs vägen. I varje stad visas en film som är kopplad till ett av de 17 globala målen. I samband med visningarna sker fördjupade samtal om det aktuella målet och på hemsidan finns handlednings- och fördjupningsmaterial tillgängligt. Filmen som visas är utvald för att kunna kopplas samman med frågor som är aktuella och angelägna för den platsen den visas på.

Genom samarbete med kommunen, lokala organisationer och profiler stimuleras ett lokalt engagemang för frågorna. Besökarna uppmanas till eget agerande genom en tävling som lyfter de bästa initiativen för att informera och utbilda om de globala målen.


Detta kommer att hända i projektet

Filmvisningar och fördjupade samtal på 17 orter över hela landet, samt metoder för att undervisa och utbilda i hållbar utveckling.


Därför fick projektet stöd

Genom film och samtal tydliggörs det hur de globala målen är relevanta på lokal nivå, vilket främjar engagemang kring de globala målen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i januari 2019

För mer info: http://glocalfilmfestival.com