Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Guldkanter under en pandemi

Att leva med ett transplanterat barn eller ungdom innebär att leva med ständig rädsla för döden. Dessa familjer lever ofta lång tid i sjukdom och slits mellan hopp och förtvivlan i väntan på ett organ. Och även om organet väl kommer så fortsätter ändå ett livslångt tillstånd av oro för infektioner och avstötning. I dessa tider av Corona-pandemin, blir drabbade familjer än mer isolerade i rädslan för smittan samtidigt som stödet från nära och kära, sjukvården och samhället i stort blir alltmer begränsat.

I detta projekt vill Jontefondens insamlingsstiftelse göra en insats mot transplantationsdrabbade familjer för att minska dessa barn, ungdomar och föräldrars känsla av ensamhet, rädsla och isolering i samband med Covid-19.

Projektet stöttas med 1 000 000 kronor


Detta kommer att hända i projektet

Inventering av behov och önskemål hos de utsatta familjerna samt lägga upp en strategi för att genomföra verksamheten inom de ramar som nu är möjliga.


Därför får projektet stöd

Genom att hjälpa barnfamiljer som lever i utsatthet bidrar projektet till god hälsa.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i december 2020

För mer info: https://www.jontefonden.se/